Arkitera Genç Mimar Ödülü 2017 için Başvurular Başladı!

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü'nün amacı, nitelikli ürünler veren genç mimarların işleriyle tanınmasını sağlamak ve çalışmalarının değerlendirilmesi için ortam oluşturmaktır. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2017.

Başvuru Koşulları
Arkitera Genç Mimar Ödülü'ne aday olmak için 1 Ocak 1977 veya daha sonra doğmuş olma ve ARKIV.com.tr'de yer almak için başvuru yapmış olma koşulu aranmaktadır. Ödül ve ARKIV'de yer almak için istenen bilgilerin 15 Eylül 2017 saat 17:00'a kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ([email protected]) ulaştırılması gereklidir. Belirtilen saate kadar Arkitera Mimarlık Merkezi'ne ulaşmayan aday başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve daha önceki senelerde "Seçici Kurul Teşvik Ödülü" almış kişiler de yeniden ödüle başvurabilirler.

Değerlendirme Ölçütleri
Arkitera Genç Mimar Ödülü, başta aday mimarın inşaatı tamamlanmış yapıları olmak üzere, mimarın tasarım alanındaki bütün birikimine bakılarak, başvuranlar arasından tek bir isme verilir.

Seçici Kurul
2017 yılındaki Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşuyor:

Çağla Akyürek Elmas
Emir Drahşan
Cem İlhan
Dilgün Saklar
Ahmet Tercan

Değerlendirme Süreci
Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda değerlendirecektir. Oy çokluğuyla karar verecek kurulun kararı değiştirilemez, kurul kararına itiraz edilemez.

Ödül Takvimi
Ödülün ilanı: 25 Mayıs 2017
Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2017

Arkitera Genç Mimar Ödülü ile ilgili ayrıntılı bilgi için: http://www.arkitera.com/yarisma/927/arkitera-genc-mimar-odulu-2017

25.05.2017
Cemil Topuzlu Caddesi
İş Bankası Blokları A Blok Daire 8
34726 Dalyan Kadıköy İstanbul TÜRKİYE

T: +90 (216) 355 07 22