Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu'nda "Yarışma Hikayeleri" Anlatılacak

Seranit Yapı Grubu sponsorluğunda hayat bulan Yarışmayla Yap projesi kapsamında yeni bir etkinliğe imza atılıyor : Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu.

Temel amacı, üzerinde çokça söz üretilen konuların tekrarından çok, yarışmaların farklı yönleri ile mimarlık dünyasındaki yerine odaklanabilmek olan Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu 7 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası'nda Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından gerçekleştirilecek.

Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu'nun Amacı
Mimarlığın ve ilişkili uzmanlık alanlarının birikiminden en üst düzeyde yararlanma olanağı sağlayan bir yöntem olan ve özellikle kamusal projelerin elde edilmesinde öncelikli olarak başvurulması beklenen yarışmaların, Türkiye'de yeterince yaygın ve etkin bir şekilde kullanıldığı söylenemez. Pek çok nedene bağlı bu eksikliğe rağmen yarışmalar, dönem dönem değişen önem ve etkileri ile Türkiye'de mimarlık gündeminde her zaman önemli bir yer alıyor ve zamanının mimarlık dinamiklerini izlemek için özel bir alan oluşturuyorlar. Sadece mimarlık dinamiklerini yansıtmakla sınırlı kalmayıp, imar politikalarından, siyasi iradenin kente ve fiziksel çevreye bakışına kadar, pek çok alana dair gözlem yapma olanağı tanıyan bir üretim alanı olarak yarışmalar, bu özellikleriyle zengin bir inceleme ve araştırma potansiyeli sunuyor. Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu, bu doğrultuda bir düşünce üretme platformu oluşturarak, yarışma ortamının canlanmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ana Tema "Yarışma Hikayeleri"
Yarışmaların süreçleri, hukuki dayanakları, prosedürleri, bürokratik yönleri gibi, sürecin kendi iç dinamiği üzerine bugüne kadar pek çok söz söylenmiş ve bu konularda pek çok çalışma yapıldı.
Türkiye'de bilinen geçmişi Cumhuriyet'ten günümüze uzanan yarışmalar, zengin bir hikaye birikimine sahip. Her yarışma sadece sahne önündekiler için değil, sahne arkasında duran pek çok kişi için de anlatılmayı bekleyen bir hikaye barındırıyor. Bundan yola çıkarak Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu'nun ana teması "yarışma hikayeleri" olarak belirlendi. Sempozyumda tartışılması beklenen konular arasında belli dönemlere göre yarışmaların mimarlığımızdaki yeri ve etkileri, yarışma yolu ile elde edilen yapıların mimari kritikleri, mesleki kariyer ve gelişimde yarışmaların rolü, katılımcıları veya işverenleri açısından yarışmaların anlamı gibi konular yer alıyor.

Sempozyum Takvimi
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi 25 Şubat 2013 Pazartesi
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 4 Mart 2013 Pazartesi
Bildiri Tam Metninin Gönderilme Tarihi 15 Nisan 2013 Pazartesi
Programın İlanı 22 Nisan 2013 Cuma
Sempozyum 7 Mayıs 2013 Salı

Yarışmayla Yap Projesi Hakkında
Yarışmayla Yap, Arkitera Mimarlık Merkezi'nin Seranit Yapı Grubu sponsorluğunda hayata geçirdiği mimari ve kentsel anlamda önem taşıyan tüm yapıların, kentsel tasarımların, anıt, kule heykel gibi kimlik öğelerinin projelerinin yarışma yoluyla elde edilmesini amaçlayan bir girişim. Projenin amacı Türkiye'de mimarlık alanında açılan yarışmalarının sayısının arttırılması ve ödül alan projelerin uygulanarak, mimari kalitenin çağdaş ülkeler seviyesine gelmesini sağlamak. Yarışmayla Yap Projesi www.yarismaylayap.com web sitesinden ve etkinliğe ait twitter.com/YarismaylaYAP, facebook.com/yarismaylayap, pinterest.com/yarismaylayap sosyal medya hesaplarından da takip edilebiliyor.

28.01.2013
Cemil Topuzlu Caddesi
İş Bankası Blokları A Blok Daire 8
34726 Dalyan Kadıköy İstanbul TÜRKİYE

T: +90 (216) 355 07 22